Cenník

Rozpis ceny za vypálený destilát

 • Spotrebná daň / colný úrad = 5,40€ / 1 liter 100% lieh
 • Poplatok za pálenie 3€
 • Príklad: 1 liter 100% liehu spolu so spotrebnou daňou = 8,40€

 • Cena za 1 liter 50% destilátu = 4,20 €
 • Cena za 1 liter 51% destilátu = 4,28 €
 • Cena za 1 liter 52% destilátu = 4,37 €
 • Cena za 1 liter 53% destilátu = 4,45 €
 • Cena za 1 liter 54% destilátu = 4,54 €
 • Cena za 1 liter 55% destilátu = 4,62 €
 • Cena za 1 liter 56% destilátu = 4,70 €
 • Cena za 1 liter 57% destilátu = 4,79 €
 • Cena za 1 liter 58% destilátu = 4,87 €
 • Cena za 1 liter 59% destilátu = 4,96 €
 • Cena za 1 liter 60% destilátu = 5,04 €
 • Cena za 1 liter 61% destilátu = 5,12 €
 • Cena za 1 liter 62% destilátu = 5,21 €
 • Cena za 1 liter 63% destilátu = 5,29 €
 • Cena za 1 liter 64% destilátu = 5,38 €
 • Cena za 1 liter 65% destilátu = 5,46 €

 Doniesť drevo alebo účtujeme poplatok za 1 pálenie cca. 350 litrov = 15 €


Možnosť zabezpečiť odvoz, dovoz kvasu – prázdnych sudov (nádob)

Možnosť zmerania cukornatosti kvasu – refraktometrom

Ultrazvukové čistenie (starnutie destilátu) – zdarma

Minimálne množstvo kvasu na jedno pálenie je 200 litrov